HAYAT BİLGİSİ | 3.SINIF | Ünlü Yayınları

HAYAT BİLGİSİ

Hayat Bilgisi Fasikülleri, 12 fasikülden oluşmaktadır.
''Hayat Bilgisi Öğretim Programı''na uygun olarak hazırlanan fasiküllerde kazanımlar kısaca açıklandıktan sonra etkinlik sayfaları ve çoktan seçmeli soruların bulunduğu ''Öğrendiklerimi Uyguluyorum'' testleriyle kazanımların pekiştirilmesi amaçlandı.