MATEMATİK

Matematik Fasikülleri, 10 fasikülden oluşmaktadır.
''Matematik Öğretim Programı''na uygun olarak hazırlanan fasiküllerde kazanımlar kısaca açıklandıktan sonra etkinlik sayfaları ve çoktan seçmeli soruların bulunduğu ''Öğrendiklerimi Uyguluyorum'' testleriyle kazanımların pekiştirilmesi amaçlandı.